İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Şirketimizin vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda, çalışan verimliliğini artırarak, şirketimizin büyüme ve karlılığına, nitelikli, motive, bağlılığı yüksek iş gücü oluşturarak katkıda bulunmak, İnsan Kaynakları stratejileri geliştirmek ve bütün operasyonlarda İnsan kaynakları sistemlerinin uygulanmasını koordine etmektir.
İnsan kaynakları misyonumuz doğrultusunda temel stratejimiz; AYDIN ER TASARIM A.Ş hedeflerine odaklı, takım çalışmasına yatkın, sonuç ve çözüm odaklı, iletişim yetkinlikleri yüksek, sürekli gelişen, mutlu, motivasyonu yüksek ve eğitimli bir insan gücü oluşturmaktır.

Şirketimizin insan kaynakları stratejisi, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda hazırlanarak stratejik iş planlarımıza destek vermek amacıyla uygulanmakta olup aşağıdaki temel politikalar altında yürütülmektedir;

(1) Organizasyonel verimliliği arttırmak
(2) Stratejileri merkezi, politikaları yerel olarak belirlemek,
(3) Doğru iş için, doğru zamanda, doğru insanı bulmak,
(4) Dinamik yapımızı korumak ve proaktif olmak,
(5) İnsan kaynağımızı sektörümüzde rekabet avantajı yaratan taklit edilemez bir unsur olarak görmek.

Çalışanlarımızı yarınlara hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde, eğitime büyük önem verilmektedir. Verilen bu önem, oluşturulan sistemler ile şeffaf bir şekilde sunulmakta ve “İNSANA YATIRIM” yapılmaktadır. Bu doğrultuda liderler yetiştirmek, ortak bir yönetim dili oluşturmak ve sürekli öğrenmeyi teşvik eden kültürümüzü güçlendirmek üzere, kurumsal yapımızın iyileştirilmesi çalışmalarına ve hizmet içi eğitimlere öncelik vermekteyiz.

AYDIN ER TASARIM A.Ş Ailesinin Bir Parçası Olmak İster Misiniz?

Kariyer fırsatlarımızı takip etmek ve açık ilanlarımıza ulaşmak için kariyer.net üzerindeki ilanlarımızı ya da AYDIN ER TASARIM Linkedin sayfamızı takip edebilirsiniz.